Kungsleden
Start Malmbanan STF Kungsleden Mårmaleden

Home

Kungsleden vid Kieron

Kungsleden Abisko Turiststation - Abiskojaure - Alesjaure - Tjäktja.

Kungsleden startar i Abisko vid STF turiststation och ringlar iväg på södra sidan av älven Abiskojohka. Efter knappt två mil längs älven når man nästa STF-anläggning vid den sydvästra änden av sjön Abiskojaure.

Efter Abiskojaure passerar Kungsleden över en vattendelare i dalen Gardenvaggi och kommer in i Aleseatnus dalgång. Innan man når vattendelaren passerar man en mindre övernattningsstuga Kieronstugan som tillhör STF.

I Aleseatnus vattendal stryker Kungsleden längs den västra strandkanten av en rad stora sjöar. I södra änden av sjön Alesjavri ligger nästa STF-anläggning Alesjaure. Där man förutom att övernatta kan köpa proviant och till och med bada  bastu, vilket kan kännas skönt eftersom sträckan Abiskojaure - Alesjaure tillhör de längsta 22 km på Kungsleden.

Vid Alesjaure korsar Kungsleden Aleseatnu på en hängbro och fortsätter uppströms på älvens östra sida. Tidigare gick leden på den västra sidan av älven, men detta medförde ett ganska saftigt vad ungefär 4 km norr om den nuvarande Tjäktjastugan. Men numera slipper man denna strapats. Dock finns det ett par biflöden i närheten av det tidigare vadet som kan förbrylla en och  annan vandrare med ibland relativt högt vattenstånd.

I övrigt har numera de flesta av de svårare vaden byggts bort med broar, vilket underlättar för de flesta och därmed kan numera Kungsleden klassas som en lämplig led för nybörjare och familjer. Dock ska man inte bortse från att vid vissa tillfällen kan allt gå en emot och då kan även en idyll förvandlas till en katastrof.

Toppen ovanför Alesjaure
Ledskiljet vid Abiskojaure
 

Copyright © Trekkingpath.com 2014-05-16